Vreedzaam

Wij streven naar een klimaat, waarin de betrokkenheid en de verantwoordelijkheid van het kind centraal staat.

Ons IKC is een democratische gemeenschap, waarin iedereen een stem heeft, zich gezien en gehoord voelt en op een positieve manier met elkaar omgaat. Hierin krijgen kinderen het vertrouwen van ons verantwoordelijk te kunnen zijn voor zichzelf en anderen. Stapsgewijs leren de kinderen die vaardigheden te ontwikkelen die ze nodig hebben om zich te kunnen redden als wereldburger.

Vreedzaam wordt hierop ingezet en is een preventieve aanpak om de veiligheid te bevorderen. Hierbij vinden we het belangrijk om vanuit je hart te leren zeggen wat je doet en te doen wat je zegt!

Onze locatie-afspraken

Vanuit de methodiek Vreedzaam heeft IKC De Klimboom locatie-afspraken opgesteld waar iedereen binnen onze locatie zich aan houdt.

  • Wij zorgen ervoor dat iedereen erbij hoort
  • Wij zorgen ervoor dat iedereen zich veilig voelt en zichzelf kan zijn
  • Wij lossen conflicten samen op
  • Wij helpen elkaar
  • Wij dragen allemaal een steentje bij
  • Wij hebben respect voor elkaar
  • Wij zijn samen één school

Samenwerkend leren, het vergroten van de zelfstandigheid en zelfreflectie staan centraal in ons aanbod. Regelmatig vinden er groepsdoorbroken activiteiten plaats waardoor het met en van elkaar leren centraal staat.