Aanmelden of inschrijven

U kunt uw kind inschrijven vanaf 2 jaar voor de peuteropvang.

Vanaf 3 jaar kunt u uw kind aanmelden voor onderwijs.