Voor Wijzer is het waarborgen van privacy en de vertrouwelijkheid van informatie essentieel. Wijzer spant zich in voor bescherming en correct gebruik van persoonsgegevens, zoals naam en adres. Kijk voor meer informatie op de website van Wijzer.