Onze visie op opvang & onderwijs

IKC De Klimboom kijkt vanuit een persoonlijke benadering naar de wereld achter elk kind. Door onze superdiversiteit verbinden we werelden en verwerven onze kinderen op een betrokken en natuurlijke wijze kennis en vaardigheden, waarmee we samen klimmen naar de toekomst.

Deze visie komt voort uit onze drie kernwaarden:

PERSOONLIJK

Persoonlijke aandacht laat groeien. IKC De Klimboom is een kleine locatie, waar kinderen makkelijker door alle medewerkers worden gezien en gehoord. We vinden het belangrijk om te weten welke uitdagingen kinderen aan willen of moeten gaan. Ook het contact met thuis is daarin heel belangrijk, zodat we goed af kunnen stemmen op de verschillende behoeften en op zoek kunnen naar de begeleiding die bij je kind past.

BETROKKEN

Door de persoonlijke aandacht, die ook onze kinderen voor elkaar tonen, wordt het zichtbaar dat iedereen zijn specifieke talenten, mogelijkheden en behoeften heeft. Wij willen dat ieder kind deze ontdekt. Dat doen we door het bieden van een veilige plek waar ieder zichzelf kan en mag zijn en zich thuis voelt. Een plek waar kinderen op een ontdekkende en betrokken manier van en met elkaar kunnen spelen en leren. Zo leren kinderen naar elkaar te luisteren, elkaar te waarderen en elkaars werelden te respecteren.

VERBINDEND

Kinderen, ouders en leerkrachten maken samen onze school. Door samen te werken, samen te leren en samen successen te vieren, zorgen we ervoor dat er plezier ontstaat in het behalen van doelen. Hierbij maken we gebruik van elkaars kennis en expertise. Hierbij leggen wij in ons aanbod ook graag verbinding met de wijk en maatschappelijke organisaties die ons nog meer kunnen leren.